Địa điểm xét nghiệm Covid-19 tại Phòng Khám Đa Khoa Thanh Bình

Phòng Khám Đa Khoa Thanh Bình thông báo:

Theo quyết định số 470/QĐ-SYT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế Hải Dương. Từ ngày 24/08/2021 Phòng khám bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ SARS-COV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho cá nhân, các đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu.Địa điểm xét nghiệm Covid-19 tại Phòng Khám Đa Khoa Thanh Bình hoặc đến tận nơi các đơn vị và doanh nghiệp.Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại: 02203.891.345- 02203.866.777.

Trân trọng!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*