TRANG THIẾT BỊ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH CÓ ĐẦY ĐỦ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI NHẬP NGOẠI TỪ ĐỨC, NHẬT, HÀN QUỐC

1:Trang thiết bị Phòng Nội Soi Dạ Dày

2: Phòng Nội Soi Tai – Mũi – Họng

3: Phòng Răng – Hàm – Mặt

4: Phòng Siêu Âm

5: Phòng Xét Nghiệm

Máy sinh hóa

Máy huyết học

Máy nước tiểu

6: Phòng Xquang

máy chụp XQuang răng
máy chụp XQuang răng

7: Phòng vi sinh

8: Phòng thăm dò chức năng

Máy điện não đồ

Máy đo độ loãng xương

Máy điện tim

https://pkthanhbinh.vn/gioithieu/